K-2-KO

Velký komunitní úkryt připravený k realizaci.
Zcela izolovaný, mohutný, železobetonový komplex pro 80 ukrývaných osob.

Vaše bezpečné místo v nebezpečném světě.

 

Pobytová část

Provozní část

Technická část

Půdorys části objektu

Poplatky

Informace

Nájemní smlouva a ani právo užívání neposkytuje žádnou formu spoluvlastnictví ani žádná jiná vlastnická práva k objektu.
Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze stran k uzavření smlouvy. Fotografie a vizualizace jsou pouze ilustrační a nemusí v některých případech odpovídat skutečnosti. Společnost 3HaBYT s. r. o. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace podzemních úkrytů či příslušenství.

Přihlášení